Paintball | Vietcong.sk
3

Paintball

paintball gun mask photograpgy tippmann

Paintball je akčný adrenalínový šport, v ktorom nerozhoduje fyzická sila, ale taktika,schopnosť premýšľať a rýchlo reagovať. Hra, ktorá spája stratégiu,spoluprácu hráčov a hlavne zábavu. Je plná vzrušenia, napätia a dobrodružstva. Učí hráčov spoločnej koordinácii tímu a zodpovednosti. Je to jednoducho super! Je to šport pre všetky vekové kategórie stretol som sa už aj s štyridsať ročnými nadšencami a je obľúbená aj u žien. Potrebuješ len chuť a odvahu vyskúšať siniečo nové.Všeobecné pravidlá & bezpečnosť


 • Najdôležitejšie je mať na hlave masku - od štartu, až do chvíle, kým rozhodca nezapíska , respektíve iným spôsobom neukončí hru.
 • Hry sa štartujú podobne ako na súťaži. Rozhodca/kyňa zakričí päť sekúnd a kedykoľvek v rozpätí od prvej, až po piatú sekundu môže zapískať - hráči sa až vtedy môžu rozbehnúť, resp. začať strieľať.
 • Pokiaľ nehráte, značkovač musí byť zaistený a namierený do zeme.
 • Mimo času hrania je prísne zakázané strieľať.
 • V paintballe platí každý zásah – do tela, značkovača, zásobníka, fľaše...(za zásah sa považuje aj nerozbitá gulička, záleží na dohode)
 • Ale musí zostať farba! Pokiaľ nemáte farebný zásah, pokojne hrajte ďalej. Avšak ak už raz priznáte zásah, musíte odísť z danej hry - bez ohľadu na farbu.
 • Platí aj zásah od vlastného hráča, a dokonca aj keď sa označíte sami.
 • Neplatia tzv. oprsky - kvapôčky farby od budov, stromov, kríkov a pod.
 • Ak dostanete zásah, je potrebné zdvihnúť ruku, namieriť značkovač do zeme, zaistiť ho, prípadne zakričať „zásah“ alebo „mám“ a urýchlene prísť na dohodnuté miesto.
 • Vyradený hráč neradí spoluhráčom, ak sa tak stane, hráč ktorému poradí odchádza z danej hry, avšak záleží na dohode pred samotnou hrou.
 • V prípade, že vám počas hry dôjdu guličky, doplniť si ich môžete len od vlastného, živého hráča. Ak si ich vezmete od hráča, ktorý má zásah, musíte odísť z danej hry.
 • Medzi jednotlivými hrami sa vám budú guličky samozrejme dopĺňať a poutierame zásahy.
 • Vymeníte si strany a hráte ďalej.
 • Ak by ste mali akýkoľvek problém počas hry, stačí zavolať na rozhodcov alebo organizátorov, ale ak vás počas riešenia problému označia, musíte odísť z hry.
 • Guličky nezbierajte zo zeme. Guličky zo zeme sú znehodnotené, a ak si ich vložíte do zásobníka, môžu znehodnotiť ostatné guličky, prípadne zašpiniť zbraň zvnútra.
 • Hlavne značkovačov, prosím, nevkladajte do dier v budovách, medzi prekážky a pod., takéto zásahy sú sporné - nemusia sa klasifikovať ako riadny, priamy zásah.
 • Ak by boli akékoľvek otázky z vašej strany týkajúce sa paintballu, môžete kedykoľvek zavolať, resp. spýtať sa. Veľmi radi sa vám budeme snažiť odpovedať, prípadne poradiť.


Toto je iba časť pravidiel, ktoré je nutné dodržiavať a bude s nimi oboznámený každý hráč, ktorý si príde zahrať. Bez dodržiavania týchto pravidiel nie je možné hrať paintball. Každému ide predovšetkým o vaše zdravie a aby ste sa dobre zabavili.


Pravidlá hry


 • Hra sa začína jedným dlhým písknutím alebo výstražnou petardou (záleží od ihriska).
 • Platnosť zásahu si hráči zvolí podľa vlastnej dohody (všeobecne určuje zásah stopa rozbitej guličky na odeve, ale môže sa rátať aj zásah a gulička sa nerozbije).
 • Ak je hráč zasiahnutý a vyradený z hry, zdvihnutím ruky a zakričaním „zásah“ alebo „mám“ odchádza z ihriska čo najkratšou cestou na dohodnuté miesto. To platí aj pre hráčov so závadou na výstroji alebo na zbrani. Tento hráč se môže po oprave závady alebo doplnení guličiek vrátiť naspäť do hry, na svoju pozíciu, avšak záleží na dohode všetkých hráčov.


JE ZAKÁZANÉ


paintball mask safety warning sign
 • Dať si dole ochrannú masku z tváre na ihrisku počas trvania hry
 • Fyzicky napadnúť protihráča
 • Prenášať alebo inak upravovať prekážky
 • Zákaz dotýkať sa, alebo prenášať vlajku svojho tímu.
 • Súčasné označenie hráčov je v prípade, ak sa zároveň označkujú dvaja alebo viacerí hráči, musia byť vylúčení všetci.
 • Ak hráč získa súperovu vlajku, musí ju niesť na svoju základňu (alebo na iné určené alebo dohodnuté miesto) viditeľne v ruke. Nesmie ju použiť ako kryt. Ak je tento hráč vyradený z hry, musí vlajku položiť tam, kde k jeho vyradeniu došlo. Vlajku si môžu medzi sebou predávať aktívni (ešte hrajúci) hráči jedného družstva.
 • Hráč, ktorý uvidí vlajku svojho družstva ležať kdekoľvek na ihrisku, ju nesmie zdvihnúť, hýbať s ňou alebo ju akýmkoľvek spôsobom maskovať.
 • Ukončenie hry je oznámené trojitým zapískaním alebo výstražnou petardou (záleží od ihriska).